(Doelgroepenregistratie vereist)

De Belastingdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week in bedrijf. We werken aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en toezicht uit te oefenen. Dankzij het werk van onze specialisten is er geld voor onder meer de zorg, het onderwijs, de cultuur en openbaar vervoer. Geïnteresseerd en heb jij een registratie in het Doelgroepenregister? Kom dan met ons kennismaken tijdens de Meet&Greet.