Jouw Privacy

Onbeperkt aan de Slag respecteert jouw privacy en gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens door een veilige gebruikersomgeving te creëren. In dit beleid wordt beschreven hoe wij (persoons-)gegevens verzamelen en gebruiken. Wij zullen jouw persoonsgegevens altijd volgens de regels van de toepasselijke (privacy) wet- en regelgeving verwerken, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

Door gebruik te maken van Onbeperkt aan de Slag, ga je akkoord met het verzamelen, het gebruik en de overdracht aan potentiële werkgevers van persoonsgegevens zoals hierin is beschreven.

Als je dat niet wilt, dan kun je je account laten verwijderen. Klik dan hier om contact met ons op te nemen. Als je dat doet, dan worden de profielgegevens onherroepelijk verwijderd.

WijzijndeOplossing bv als uitvoerder van Onbeperkt aan de slag is aangewezen als de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Ons privacybeleid

Dit beleid is van toepassing op gegevens die we verzamelen of gebruiken op de website Onbeperkt aan de Slag en ten behoeve van de dienst Onbeperkt aan de Slag.

Als je gebruikt maakt van de functie om buiten het platform naar geschikte vacatures te zoeken en je klikt door naar die websites, dan hebben wij geen verantwoordelijkheid voor die externe websites.

Onbeperkt aan de Slag stuurt nooit profielgegevens mee.

Over jouw gegevens

Je maakt zelf een profiel aan op Onbeperkt aan de Slag: wij slaan die gegevens die je invoert direct op. Dit zijn basisgegevens (contactgegevens, CV) en ook profielgegevens. Je kunt zelf kiezen welke gegevens je wilt invoeren.

Wij gebruiken jouw gegevens voor statistische doeleinden. Deze gegevens dienen om de dienst Onbeperkt aan de Slag beter te laten functioneren, fraude te voorkomen en eventuele problemen op te kunnen lossen.

Aangezien Onbeperkt aan de Slag bedoeld is om je profiel zichtbaar te maken zodat je vindbaar wordt voor werkgevers, worden sommige persoonsgegevens standaard openbaar gemaakt. Het gaat hierbij om de korte presentatie die je van jezelf invoert onder basisgegevens. Verder worden een aantal kenmerken gebruikt als zoekmechanisme voor werkgevers die zich aangesloten hebben bij Onbeperkt aan de Slag. Op basis van die kenmerken ziet een werkgever wel of niet de korte presentatie van jezelf.

Je kunt zelf iemand anders toestemming geven om met je mee te kijken: een supporter of een begeleider. Je kunt per onderdeel van je profiel die toestemming verlenen. De toestemming die je iemand anders geeft kun je altijd ter plekke weer intrekken.

Het gebruik van jouw gegevens

Onbeperkt aan de Slag gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Om jou de dienstverlening te kunnen bieden die jij als gebruiker van onze dienst vraagt;
 • Om je in contact te brengen met werkgevers;
 • Voor marketingdoeleinden, statistische analyse en marktonderzoek;
 • Om contact met je op te nemen en om je van informatie te voorzien die voor jou nuttig kan zijn, inclusief updates over het Onbeperkt aan de Slag platform.
 • Voor het opslaan van het
 •  profiel dat je hebt aangemaakt en voor het koppelen van jouw profielkenmerken als zoekkenmerken voor aangesloten werkgevers;
 • Om gepersonaliseerde, gerichte of op locatie gebaseerde inhoud aan je aan te bieden;
 • Om zelf een begeleider of een supporter uit te nodigen om zich bij jou aan te sluiten;
 • Om informatie te bieden aan werkgevers voor wat betreft je korte presentatie;
 • Werkgevers, contactpersonen etc. de mogelijkheid te bieden je te vinden op basis van kenmerken;
 • Werkgevers de mogelijkheid te bieden om je uit te nodigen je profiel open te zetten voor een specifieke vacature of bedrijf;
 • Om suggesties te doen voor interessante vacatures;
 • Voor (interne) administratieve doeleinden, om Onbeperkt aan de Slag te verbeteren en om de dienst gebruiksvriendelijk te maken en houden;
 • Om je aanvullende informatie te sturen via je email over Onbeperkt aan de Slag digitaal (functionaliteiten, updates etc), je te wijzen op algemene zaken betreffende het profiel of je te wijzen op of uit te nodigen voor evenementen en zaken die de doelstelling van Onbeperkt aan de Slag ondersteunen.

Deze gegevens gebruiken wij op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van marketing;
 • Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat, dat wil zeggen om onze dienstverlening aan u te kunnen bieden waarvoor u zich heeft geregistreerd;
 • Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, behalve wanneer uw belangen en vrijheden zwaarder wegen dan onze belangen. Wij beroepen ons bijvoorbeeld op deze grond wanneer wij uw gegevens gebruiken voor onze administratieve doeleinden, om u aanvullende informatie te kunnen sturen over onze functionaliteiten, relevante updates, en aanverwante zaken.

Wijze waarop jouw persoonsgegevens worden gedeeld

 • Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen of verstrekken aan externe partijen (met uitzondering van potentiële werkgevers). Wij kunnen wel derden inschakelen voor het uitvoeren van onze diensten. Wij delen je gegevens met onze IT leverancier en hostingpartij. Deze bedrijven hebben toegang tot uw persoonsgegevens die nodig zijn om hun functie te kunnen vervullen, maar zij mogen die gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.
 • Wij delen je gegevens met een begeleidende partij of supporter, als je hier zelf toestemming voor geeft en de actie daartoe onderneemt. Wij sturen deze persoon eenmalig een email met het verzoek de uitnodiging die je verstuurt te accepteren.
 • Wij delen je profielgegevens met een werkgever als je hiertoe zelf toestemming geeft en de actie daartoe onderneemt.
 • Door te solliciteren op een baan, een contactverzoek van een werkgever te accepteren of een begeleider of supporter te koppelen, geef je toestemming dat deze personen je gegevens in kunnen zien.
 • Wij delen je emailadres met de Stichting Onbeperkt aan de Slag, die de verdere uitrol van Onbeperkt aan de Slag faciliteert als dat in geval van surseance, fusie of faillissement noodzakelijk is. Hiervan ontvang je dan een bericht.
 • Als je een profiel aanmaakt in Onbeperkt aan de Slag, dan wordt deze opgeslagen in onze database. Als je solliciteert, dan stel je je profiel open voor de desbetreffende werkgever, die daarvan een kopie kan houden of deze aan anderen kan verspreiden. Wij kunnen niet garanderen dat dit niet voorkomt. Je kunt je profiel altijd verwijderen uit de database.
 • Als je in je profiel informatie opneemt over je beperking en de dingen die je nodig hebt om je werk te kunnen doen, dan is dat altijd vanuit eigen wil en dient dit zuiver en alleen om een werkgever goed te kunnen informeren. Mocht je deze informatie niet willen delen, dan voer je die niet in.
 • Onbeperkt aan de Slag wordt niet gebruikt voor handhaving of controle: er wordt dus nooit informatie over jou, je inschrijving of je profiel gedeeld met uitvoeringsinstanties.

Hoe lang slaan we je gegevens op?

We bewaren alle gegevens die je invoert niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden van de verwerking of voor de termijn waarvoor je ons toestemming hebt gegeven.

Jouw rechten

Je kunt je profiel op ieder gewenst moment bekijken, bewerken, corrigeren, wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van je persoonsgegevens. Indien je je toestemming aan ons hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens, heb je daarnaast te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken.

Als je je rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals hieronder onder "Contact met ons" beschreven. Wij zullen je verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving uitoefenen.

Beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens

Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je gebruikersnaam en wachtwoord. Wij vinden de bescherming van persoonsgegevens belangrijk en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ander onrechtmatig gebruik. Omdat geen enkel IT systeem 100% beveiligd kan zijn en het internet een open systeem is, kunnen wij de veiligheid van de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt niet garanderen.

Waar worden je gegevens opgeslagen?

Je gegevens worden opgeslagen door Onbeperkt aan de Slag in een databestand op onze servers. De servers worden in Nederland gehost. De uitvoering van Onbeperkt aan de Slag wordt gedaan door Wijzijndeoplossing BV, de verwerker van persoonsgegevens die enkel onder verantwoordelijkheid en instructie persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Onbeperkt aan de Slag. De controle op de uitvoer wordt verzorgd door Stichting Onbeperkt aan de Slag.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoek van een website worden opgeslagen op jouw computer. Deze data is nodig voor het juist functioneren van de website. Cookies kunnen persoonlijke informatie verschaffen.

Ook Onbeperkt aan de Slag maakt gebruik van cookies om jouw online-tijd te maximaliseren en te personaliseren, waaronder tevens het opslaan van gebruikersvoorkeuren, het verbeteren van zoekresultaten en selecteren van advertenties moet worden verstaan. Cookies van Onbeperkt aan de Slag zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet. Gebruik van cookies is noodzakelijk om je te herkennen als je ons bezoekt, maar ok om e zorgen dat de website optimaal werkt.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Beveiliging: met deze cookies beveiligen we de toegang tot je account
 • Voorkeuren: deze cookies onthouden je voorkeuren, zoals taal
 • Analyse: hiermee houden we het verkeer bij
 • Functies: we houden bij welke banen je zoekt en dergelijke zodat wij voor kunnen sorteren voor je

De meeste cookies van Onbeperkt aan de slag verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren op je computer staan. Deze kun je zelf op elk moment via je browser uitschakelen of verwijderen.

Social Media

Onbeperkt aan de Slag heeft functies voor social media, zoals facebook, twitter etc. Het gebruik van deze functies wordt beheerst door die desbetreffende bedrijven.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Doordat zich regelmatig nieuwe ontwikkelingen voordoen, heeft Onbeperkt aan de slag het recht om de inhoud van dit Privacybeleid aan te passen. Mocht dit aan de orde zijn, dan stellen wij je daarvan, via het emailadres dat je gebruikt in je profiel, op de hoogte. We zullen de wijzigingen in dat geval ook op de homepagina van de website vermelden.

Contact met ons

Mocht je vragen hebben over dit Privacybeleid, kun je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@onbeperktaandeslag.nl. Wij zullen zo snel mogelijk je vraag proberen te beantwoorden.