Breedweer Facilitaire Dienstverlening, Heemskerk

Bij Breedweer Facilitaire Dienstverlening uit Heemskerk werken nu zo’n 150 mensen. Een derde daarvan komt uit de participatiedoelgroep waardoor zij zelfstandig een inkomen verdienen en veel grote ondernemingen de mogelijkheid krijgen concrete invulling te geven aan hun corporate responsibility. En het aantal medewerkers groeit nog steeds, iets wat Cor Stuifbergen, vader van de huidige directeur Jack, niet kon voorzien toen hij in 1988 de ramen ging lappen bij de buren voor een pakje shag.

Gemotiveerde arbeidskrachten uit de participatiedoelgroep

30% van onze facilitaire professionals komt uit de participatiedoelgroep. Dit varieert van iemand uit de Wajong of SW’er tot een leerling van een VSO-school of langdurig werkloze. Iedereen wordt door ons opgeleid op tenminste MBO 2-niveau zodat ze breed inzetbaar zijn en een waardevol diploma bezitten. Vervolgens bieden we ze een werkplek aan op een vaste locatie. Onze facilitaire professionals beschouwen zichzelf dus als uw medewerker en de locatie als hun afdeling. Deze hoge mate van betrokkenheid leidt steeds weer tot een gemotiveerde arbeidskracht die zich volledig voor u inzet.

Invulling Participatiewet

Neemt u een of meerdere van onze medewerkers via doordetachering in dienst, dan heeft u betrokken en kundige medewerkers. Bovendien voldoet u ook aan de eisen die de wetgever stelt met de Participatiewet. En, veel belangrijker, u laat zien dat u zich inzet voor deze mensen. U krijgt een voorbeeldrol in de regio en creëert maatschappelijke meerwaarde doordat u deze mensen in staat stelt zelf een salaris te verdienen.

Meest Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming

Bij Breedweer Facilitaire Dienstverlening hebben we al jarenlang ervaring met het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat doen we niet onverdienstelijk: wij zijn voor onze initiatieven op dit gebied in 2013 bekroond met de IJmond Werkt! Award voor de Meest Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming van IJmond. Als social enterprise lopen wij voorop om mensen uit de participatiedoelgroep weer te laten werken en bedrijven te helpen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid concreet in te vullen met kwalitatieve dienstverlening. Wilt u dat ook? Bel ons dan eens. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.