De Rechtspraak beschermt rechten en vrijheden. Ze komt op voor de democratische rechtsstaat, zorgt voor een goede toepassing van het recht en voor beslissingen door onafhankelijke, onpartijdige, integere en deskundige rechters. Iedere Nederlander krijgt gemiddeld één keer in zijn of haar leven te maken met de Rechtspraak. Misschien omdat diegene zelf een rechtszaak start, bijvoorbeeld bij een scheiding. Iemand kan ook als slachtoffer, gedaagde, getuige of deskundige betrokken raken bij een rechtszaak.

Onze organisatie
De Rechtspraak als organisatie bestaat uit verschillende onderdelen: de gerechten (rechtbanken, gerechtshoven en de bijzondere colleges), de Raad voor de rechtspraak, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep en de landelijke diensten IVO Rechtspraak, LDCR en SSR. In 2022 deden rechters uitspraak in 1,4 miljoen zaken. Ongeveer hetzelfde aantal nieuwe zaken werd vorig jaar bij de gerechten aangebracht. In 2022 werkten iets meer dan 12.00 mensen voor een rechtvaardige samenleving: 9.600 rechtspraakmedewerkers ondersteunden 2.600 rechters en raadsheren. Meer informatie over de Rechtspraak vind je op: www.rechtspraak.nl

Werk jij mee?|
Van rechter, jurist, beveiliger, bode tot IT’er. Bij de Rechtspraak zetten alle medewerkers zich in voor rechtvaardigheid. Voor eerlijke kansen. Voor gelijke rechten. En uiteindelijk dus voor een rechtvaardige samenleving. Dat maakt werken bij de Rechtspraak uniek en impactvol, uitdagend en afwisselend. Werk jij mee?

De Rechtspraak werkt voor iedereen, door jou
De Rechtspraak werkt voor iedereen en precies dát maakt ons werk zo uniek. Want waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid. Voor eerlijke kansen. Voor gelijke rechten. Hoe groot of klein een zaak ook is, wij dragen zorg voor een transparant en eerlijk proces. Rechters die emoties van feiten scheiden. Gerechtsjuristen die oog hebben voor details. Administratief medewerkers die gevoel hebben voor het verhaal achter elk document. Bodes en beveiligers die begrijpen hoe belangrijk veiligheid en gastvrijheid is. En IT’ers die zich hard maken voor toegankelijkheid. Dankzij hen - én misschien straks ook dankzij jou - werkt de Rechtspraak. Voor iedereen.

Informatie en vacatures
Meer informatie over werken bij de Rechtspraak, actuele vacatures en persoonlijke verhalen van onze collega’s vind je op: www.werkenbijderechtspraak.nl