Continu in beweging

Utrecht is de vierde grootste stad van ons land. Bij de gemeente Utrecht werken ongeveer 4.000 medewerkers verdeeld over verschillende bedrijfsonderdelen.

Samen werken wij voor ruim 300.000 Utrechters aan de stad. Onze gemeente staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Naast het realiseren van het collegeprogramma voor een groen, open en sociaal Utrecht, ligt er ook een grote veranderopgave voor de organisatie. Het college wil de ambtelijke organisatie omvormen in een financieel gezonde organisatie die slanker is en vraaggerichter en slagvaardiger werkt. De organisatie is continu in beweging en biedt veel kansen. Dat moet wel bij je passen.

Organisatievernieuwing

Voor deze ambitieuze vernieuwingsslag hebben we de juiste mensen nodig. Maar vanwege de afslanking nemen we minder mensen in dienst en is er voor bepaalde functies een vacaturestop.  Met nieuwe medewerkers maken we aangepaste afspraken over (tijdelijke) aanstelling en over het Sociaal Statuut.