Werken met een arbeidsbeperking.

ING heeft een speciaal programma voor mensen met een arbeidsbeperking: Onbekend Talent. Dit programma heeft als doel om binnen ING de juiste omstandigheden te creëren om meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam te kunnen plaatsen. Dit doen we omdat we als ING een afspiegeling willen zijn van de samenleving. En dat betekent vanzelfsprekend dat er ook plaats is voor mensen met een arbeidsbeperking (inclusion). Bovendien stimuleert diversiteit de creativiteit binnen onze organisatie.

Als ING gaan we uit van de talenten van mensen. We bieden je dan ook alle mogelijkheden om je talenten te benutten en ons mee te helpen onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Als jouw specifieke situatie daarom vraagt, dan faciliteren we waar dat gewenst of noodzakelijk is. Dat doen we bijvoorbeeld door een aangepaste werkplek of IT, coaching, enz. We hebben kennis en ervaring met vele beperkingssoorten en kunnen per doelgroep een andere supportstructuur bieden. Met onze unieke aanpak kijken we bovendien ook naar doorgroeimogelijkheden en ondersteunen we je actief bij je carrière binnen ING.

Er zijn inmiddels al heel wat mensen met een arbeidsbeperking binnen ons bedrijf aan het werk.

Interesse? Kijk bij de vacatures of kijk ook eens op onze vacaturesite voor meer informatie