Midden in de samenleving en in verbinding met onze omgeving, dat kenmerkt het Kadaster. Een omgeving die verwacht dat we uitstekende service bieden. We borgen rechtszekerheid en vormen een informatieknooppunt in de geo-informatie. Onze informatieproducten en diensten zijn onmisbaar voor tal van maatschappelijke processen. 

Het Kadaster heeft de ambitie op nationaal en Europees niveau een sterk Kadaster te willen zijn door zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de publieke functie. Op basis van innovatie en kennis een leidende rol te spelen en mee te bewegen met de ontwikkelingen in de samenleving. Dit betekent dat het Kadaster de komende periode in het teken van veranderingen staat, waarbij doelgericht wordt ingezet op continuïteit, verbetering en vernieuwing.

Wie zijn we

Het Kadaster is sinds 1994 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voert zijn taken zelfstandig uit.

Sinds 1994 is het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). We voeren onze taken zelfstandig uit. De eindverantwoordelijkheid is in handen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze verleent goedkeuring aan het meerjarenbeleidsplan, de jaarrekening en de hoogte van de tarieven.

Werken bij het Kadaster

Het Kadaster is een organisatie in verandering, die je de kans geeft om echt te laten zien wat je in huis hebt.

Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer en stimuleren wij leren en ontwikkelen.  Jij maakt je eigen keuzes binnen moderne arbeidsvoorwaarden die onder andere bestaan uit flexibele werktijden, de mogelijkheid om thuis te werken en een persoonlijk ontwikkelingsbudget.