Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis.

Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes. Bij de provincie Utrecht werken professionals die resultaatgericht en extern georiënteerd aan de slag gaan. Wij spelen in op veranderingen en dat vraagt om een flexibele houding. Onze ambitie is om medewerkers eens per vijf jaar andere werkzaamheden te laten verrichten. We durven te vernieuwen, creatief te zijn en ruimte te zoeken.

Ben jij verbindend, eerlijk & respectvol, heb je lef en ben je professioneel? Dan is de provincie Utrecht ook voor jou de ‘great place to work’.