Bijna iedereen kan met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te maken krijgen. Wij voeren sociale verzekeringen uit, zoals de AOW, kinderbijslag of het Persoonsgebonden budget (PGB). Kunt u een sociale verzekering krijgen? Dan helpen we u daarbij. Wij zorgen dat u het bedrag krijgt waar u recht op heeft en geven u informatie.

Ook controleren we dat we geen betalingen doen aan klanten die er geen recht op hebben. Zo voorkomen en bestrijden we misbruik.

We zijn ook betrokken bij de voorbereidingen en het toetsen van nieuwe regelingen en wetten. We zorgen dat we regelingen goed kunnen uitvoeren met zo min mogelijk kosten. Daarover geven we advies aan de Rijksoverheid.