een sociale en professionele ondernemer

Tomingroep helpt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het verkrijgen van passend werk. We bieden re-integratie, scholing, begeleiding en bemiddeling en onze professionele bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid. We werken samen met werkgevers, maatschappelijke organisaties en het UWV en in opdracht van negen gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek, Eemnes en Almere. Ons motto: ‘Ieder mens heeft een talent.’

Missie

Het -zelfstandig of in partnerschap- ontwikkelen en exploiteren van bedrijfsactiviteiten die passen bij de doelgroepen van Tomingroep (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).

Doelstelling

Zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door het bieden van werk, scholing, begeleiding en bemiddeling, te helpen bij het verkrijgen van een betaalde baan binnen of buiten Tomingroep. Dit doen wij door het optimaal inzetten van de beschikbare middelen en dus door het optimaliseren van de bedrijfsvoering. De continuïteit op langere termijn dient hierbij uiteraard gewaarborgd te zijn. 

Mission Statement

  • Werk staat bij ons voorop, bedrijfsmatig in een sociale context
  • Bij ons geldt: ‘afspraak is afspraak’
  • Wij zijn klantgericht, zowel intern als extern
  • Wij zijn veranderingsbereid, flexibel en slagvaardig
  • Wij zijn open en duidelijk over wat we willen en wat niet
  • Wij zijn actief en ondernemend
  • Wij staan voor kwaliteit en professionaliteit