Water, samen halen we er meer uit!

Waterschapsbedrijf Limburg produceert gezuiverd water en zet zuiveringsslib om in waardevolle grondstoffen en energie. Het afvalwater is afkomstig van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven die zijn aangesloten op het rioolstelsel en wordt getransporteerd naar een van onze 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties, waar het wordt gezuiverd en teruggegeven aan de natuur. Het zuiveringsslib wordt hergebruikt als brandstof voor dit proces. Zo krijgen gezuiverd water én zuiveringsslib weer een nieuwe bestemming en wordt de natuurlijke kringloop gesloten.

Samen staan we voor de uitdagende opdracht om de bedrijfsvoering te innoveren en te verduurzamen. Procesgericht werken is hierbij het centrale uitgangspunt. Daarbij ligt de kracht in het denken vanuit de samenhang van de werkzaamheden en processen. Vanuit het groeiperspectief “Waterkracht” werken we aan een organisatie-ontwikkelingstraject met de volgende doelstellingen:

  • Het versterken van de executiekracht
  • Het versterken van de strategie-en innovatiekracht
  • Het versterken van de samenwerking in de waterketen
    Een meer toekomstbestendige organisatie, flexibel en wendbaar
  • Dat doen we samen met circa 250 betrokken collega’s, want de waarde zit in mensen

Onze kernwaarden zijn samenwerken, verbinden, innoveren en continu verbeteren. Het eindresultaat: duurzame winst voor mens en milieu.