WerksaamBeter is de ontzorgkampioen van de Participatiewet. Wij zoeken organisaties die bereid zijn om de doelgroep die werkloos is en afstand heeft tot de arbeidsmarkt (kan fysiek/psychisch zijn, maar ook door leeftijd of laag opgeleid) een kans te geven binnen hun organisatie.

 

Helaas wordt het werken met deze doelgroep nog als groot risico ervaren. Het is daarom mogelijk om via WerksaamBeter de uitzendformule in te zetten. Hierdoor nemen wij het werkgeversrisico over van de opdrachtgever en maken het daardoor laagdrempeliger voor de opdrachtgever om iemand een kans te geven. Hiermee creëren we kansen voor onze doelgroep die anders waarschijnlijk niet gecreëerd zouden worden.

 

Wij werven en selecteren o.b.v. een vacature. Wij begeleiden de hele periode van uitzending en zorgen voor de contacten met de instanties (UWV- Gemeenten etc.) – wanneer er subsidies beschikbaar zijn vragen wij die aan (administratieve procedures nemen wij voor onze rekening) en geven wij die 1 op 1 door aan onze opdrachtgever.